PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHIM SỌ NGHIÊNG (VẼ PHIM SỌ) – AUDAX CEPH

Phân tích phim sọ nghiêng (vẽ phim sọ nghiêng)rất quan trọng trong chuẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho các trường hợp lệch lạc khớp cắn. Với kỹ thuật ngày càng phát triển, việc chấm điểm trên phim sọ nghiêng không còn khó khăn nhờ các phần mềm phân tích vẽ phim sọContinue reading “PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHIM SỌ NGHIÊNG (VẼ PHIM SỌ) – AUDAX CEPH”