NẠY NHỔ RĂNG HU-FRIEDY- NHỔ RĂNG KHÔNG SANG CHẤN

Dụng cụ cắt dây chằng nha chu (Luxating elevator)

Dụng cụ giúp tách rời dây chằng nha chu ra khỏi răng để dễ nhổ. Cây nạy/ bẩy Luxating có đầu lưỡi bén và mỏng, được dùng để cắt dây chằng nha chu – thao tác của nạy là lắc và cắt. Cần dùng 1 nạy/ bẩy khác để nạy và bẩy răng lên. Nạy giúp làm giảm áp lực lên răng kế cận.
Nạy cắt dây chằng nha chu có nhiều kích thước : 2mm (EL2C, EL2S), 3mm (EL3C, El3S), 4mm (EL4C, EL4S), 5mm (EL5C, EL5S)
Mỗi kích thước có 2 phiên bản là thẳng: EL2S, EL3S, EL4S, EL5S thường dùng để cắt hoặc bẩy răng.
Và phiên bản lưỡi hơi cong ngược về sau, tạo lực cắt dây chằng nha chu: EL2C, EL3C, EL4C, EL5C

E34S, E34 cho chân răng trước, hàm trên và hàm dưới

Nạy cho chân răng bị gãy ngay xương ổ hoặc nằm sâu chân răng

Nạy chóp chân răng bị gãy – Root tip

Dùng để dò tìm chóp chân răng ở những vùng khó

NẠY CHO RĂNG CỐI, RĂNG KHÔN

NẠY NHỔ RĂNG KHÔNG SANG CHẤN

NẠY NHỔ RĂNG PHIÊN BẢN MÀU ĐEN

DAO CẮT DÂY CHẰNG NHA CHU (PERIOTOMES)

Đầu dao tách dây chằng nha chu của Hu-Friedy mỏng và bén, giúp cho việc nhổ răng ít gây tổn thương xương ổ xung quanh bằng cách bảo dưỡng dây chằng nha chu. Có thể dùng cho tất cả các trường hợp nhổ răng, nhưng đặc biệt quan trọng trong trường hợp sẽ thay thế răng mất bằng implant sau này.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hotline: 0764320900 (Tâm) – 0906902808 (An)
Fanpage: DOE Phẫu Thuật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: