LASERS – Chăm sóc nâng cao cho bệnh nhân

Laser là một công cụ thiết yếu trong thực hành hiện nay, nha sĩ nên thường xuyên cập nhật, tham khảo các nghiên cứu về laser, không chỉ để thành thạo trong việc sử dụng laser mà còn để đưa ra quyết định sáng suốt về loại laser tốt nhất. Tìm hiểu về các yêu cầu an toàn để vận hành laser diode cũng như các ứng dụng của các loại laser và các trường hợp lâm sàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: